De SignFabriek, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot de-signfabriek.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De SignFabriek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de-signfabriek.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De SignFabriek.

De SignFabriek spant zich in om de inhoud van de-signfabriek.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de-signfabriek.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De SignFabriek. In het bijzonder zijn alle prijzen op de-signfabriek.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de-signfabriek.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De SignFabriek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De SignFabriek en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De SignFabriek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wij nemen uw privacy serieus. Wanneer u onze website gebruikt is het mogelijk dat we een aantal cookies plaatsen om gegevens van u te verzamelen.

Privacy policy | Sluiten